Foreningen
Concerto Copenhagens Venner
Koncertprogram Koncertbilletter Medlemskab m. m. Om foreningen Koncertrejser Link
Koncertprogram Koncertbilletter Medlemskab m. m. Om foreningen Koncertrejser Link

Foreningen Concerto Copenhagens Venners Musikerpris


Formålet er:
At Foreningen Concerto Copenhagens Venner (CCV) udtrykker sin glæde over Concerto Copenhagens virksomhed ved at give en pris til en CoCo-musiker, der med omhu, ildhu og godt musikerskab har gjort en betydelig indsats for at fastholde og udvikle Concerto Copenhagens musikalske energi og omfattende koncertvirksomhed, og dermed har været med til at give CoCos Venner store musikalske oplevelser.

Prisen er på: 10.000 kr.

Prismodtageren vælges på følgende måde:
Alle medlemmer af CCV orienteres i et CCV-Nyhedsbrev om, hvordan valget af prismodtageren skal foregå.

Derefter kan alle medlemmer af CCV foreslå navnet på en eller flere CoCo-musikere som kandidat til prisen. Forslag fremsendes til Venneforeningens bestyrelse pr. mail eller brev.

Det er en fordel, hvis forslagene begrundes skriftligt.

Venneforeningens bestyrelse ser på forslagene og udpeger de tre kandidater, der skal med i den endelige afstemning, og som har givet accept på at ville deltage i det CCV-medlemsmøde, hvor prisen overrækkes.

De tre kandidatnavne offentliggøres i et CCV-Nyhedsbrev med de af medlemmerne angivne begrundelser.

Derefter kan alle medlemmer stemme pr. mail eller brev på en af de tre kandidater. Der kan afgives 1 stemme pr. medlem.

Den kandidat, der får flest stemmer, har vundet.

Dette meddeles kandidaten ved formanden og til medlemmerne i et CCV- Nyhedsbrev.

Overrækkelse:
Prisen overrækkes ved et CCV-medlemsmøde, hvor prismodtageren indvier CCV i, hvordan han eller hun arbejder med den tidlige musik. Dels ved at give musikalske eksempler. Dels ved – i en samtale med en moderator (og spørgsmål fra salen) - at fortælle om sit liv med musikken.

Bestyrelsen og prismodtageren finder frem til et belejligt tidspunktet for CCV-medlemsmødet.

Hyppighed:
Det tilstræbes, at prisen uddeles én gang om året.

Revideret: 2016-11-20.

Venneforeningens bestyrelse

Musikerpris << Tilbage
Foreningen Concerto Copenhagens Venner, St. Kannikestræde 8, 1. sal, DK-1169 København K.  T +45 4263 2147, M info@cocosvenner.dk