Foreningen
Concerto Copenhagens Venner
Koncertprogram Koncertbilletter Medlemskab m. m. Om foreningen Koncertrejser Link
Koncertprogram Koncertbilletter Medlemskab m. m. Om foreningen Koncertrejser Link
Persondata-
politik << Tilbage

Persondatapolitik for Concerto Copenhagens Venner

Håndtering af medlemmernes persondata

1: Arten af persondata om foreningens medlemmer
I forbindelse med indmeldelse i Concerto Copenhagens Venneforening (herefter CoCos Venner) afgiver det kommende medlem oplysninger om: navn, bopæl, mail-adresse, telefonnummer samt fødselsdato. Disse data samt indmeldelsesdato (typisk datoen for betaling af indmeldelseskontingent) opbevares i Venneforeningens medlemsregister.


2: Formålet med og brugen af persondata
Navn, adresse og mail benyttes i forbindelse med kontingentopkrævning, mødeindkaldelser og nyhedsbreve, ligesom retten til at stemme på generalforsamlinger afhænger af, om medlemmet figurerer på medlemslisten og ikke er i kontingentrestance. Fødselsdato benyttes fx ved udarbejdelse af medlemsstatistik.

Medlemsrabatter til CoCos Venners medlemmer er personlige, og det kontrolleres ved kollationering med medlemsfortegnelsen (navn, adresse), om folk er berettigede til rabatterne. Det kan i den forbindelse være aktuelt at skrive til medlemmerne eller kontakte disse pr. mail eller telefon, fx ved aflysninger af arrangementer.

Medlemmerne kan vælge at nægte at lade foreningen have andre kontaktoplysninger end det fulde navn, men det skal så på anden måde være muligt at kontakte medlemmet.


3: Opbevaring og ajourføring af persondata
CoCos Venner gemmer dine data så længe du er medlem af foreningen.

CoCos Venners medlemsregister befinder sig hos firmaet ForeningLet (http://www.foreninglet.dk). ForeningLet er i denne sammenhæng databehandler i forhold til Cocos Venner, og Cocos Venner er datansvarlig. Kopi af medlemsregisteret findes på foreningens computer med backup. Computeren tilgås med password, og det er kun den til enhver tid udpegede kasserer og sekretær, der kan tilgå samt ændre data.

Foreningens persondata udveksles ikke med tredjepart. Eventuelle rettelser sker på initiativ af medlemmerne, fx i forbindelse med flytning. Konstaterer kassereren eller sekretæren, at fx en mailadresse ikke længere fungerer, kan de kontakte det pågældende medlem m.h.p. opdatering af de gældende kontaktoplysninger.


4: Medlemsinformation om foreningens persondatapolitik
Ved ikrafftræden af EU’s generelle forordning om databeskyttelse - persondataforordningen - 25/5 2018 annonceres Cocos Venners persondatapolitik i et nyhedsbev til medlemmerne. Persondatapolitikken tildeles selvstændig og tydelig plads på foreningens hjemmeside, og det fremgår af foreningens persondatapoltik, hvornår retningslinjerne senest er revideret. Endvidere skal punktet tages op i forbindelse med den årlige generalforsamling.

Dataansvarlig
Ansvarlig for CoCos Venners administration af medlemsdata er den til enhver tid udpegede kasserer, der kan kontaktes via mail til persondata@cocosvenner.dk, via foreningens telefon 4263 2147 eller via foreningens postadresse

Foreningen Concerto Copenhagens Venner
St. Kannikestræde 8, 1. sal
1169 København K


Databehandleraftale
Databehandleraftalen mellem CoCos Venner og ForeningLet kan ses via følgende link: http://www.cocosvenner.dk/databehandleraftale


Revideret: 2018-05-20.

Venneforeningens bestyrelse

Foreningen Concerto Copenhagens Venner, St. Kannikestræde 8, 1. sal, DK-1169 København K.  T +45 4263 2147, M info@cocosvenner.dk